Dr. Sallet is een erkend specialist in de oogheelkunde sinds 1994. Hij behaalde het diploma aan de Rijksuniversiteit te Gent, België. Alsook is hij gediplomeerd aan de Universiteit van Brest, Frankrijk. Verder deed hij een fellowship van één jaar aan de Universiteit van Pretoria om zich verder te bekwamen in de oogchirurgie en meer bepaald in de refractieve chirurgie (LASIK + ooglaseroperaties).

Momenteel is hij lid van verschillende oogheelkundige verenigingen in binnen- en buitenland, alsook internationaal lid van de American Academy of Ophtalmology and the International Society of Refractive Surgery. Hij is medisch directeur van het Ooginstituut Aalst, diensthoofd in het Stedelijk Ziekenhuis te Aalst, bestuurder van het Laser Refractie Centrum te Gent en lid van de raad van bestuur van Belgian Society of Cataract & Refractive Surgery.

Dr. Sallet gaf reeds meer dan 100 voordrachten in binnen- en buitenland en publiceerde tot op heden meer dan 30 wetenschappelijke artikels in nationale en internationale tijdschriften over angiografie en oogchirurgische techieken, waaronder Lasik, refractieve oogoperaties en cataractchirurgie (staar). Hij woonde meer dan 100 oogheelkundige congressen bij zowel nationaal als internationaal.

Sinds 1994 is Dr. Sallet actief bezig met refractieve oogchirurgie en behandelde sindsdien vele patiënten. In 1996 verrichtte hij als eerste chirurg in België de Lasikoperatie uit met de excimerlaser voor oogcorrectie van brilafwijkingen. Hij leidde reeds talrijke collega’s op en gaf veel voordrachten over refractieve chirurgie. Hij was ook bij de eerste oogchirurgen die gebruik maakte van accomodatieve implantlenzen (dubbelzichtlenzen) voor correctie van leesbrillen.

Dr. Sallet verricht momenteel ook meer dan 1000 cataractoperaties (voor behandeling van staar) per jaar en ontwikkelde operatietechnieken voor het weghalen van de ooglens met minimale energie. Hij geeft lezingen in binnen- en buitenland en demonstreert dit ook op live chirurgische symposia voor collegae oogartsen.