Leesbrilchirurgie

Momenteel kunnen kunstlenzen ingeplant worden waarmede zowel voor ver als dichtbij een bruikbaar zicht verkregen wordt. Hierdoor kan de behoefte aan een bril volledig of grotendeels vermeden worden. Anders gezegd: zowel de leesbril als de vertebril worden gecorrigeerd via leesbrilchirurgie.

Momenteel bestaan er trifocale implantlenzen die het zicht voor ver, dicht én middenafstand corrigeren.
Ook astigmatisme (een oogafwijking waarbij het hoornvlies niet bolvormig is maar ovaalvormig, waardoor beeld zowel voor ver als dichtbij vervormd) kan gecorrigeerd worden met een torische implantlens.

Zoals u merkt, is het heden mogelijk vele van onze patiënten na de operatie brilvrij of minder brilafhankelijk te maken.

Dr. Sallet is bij de eerste oogchirurgen in België die van deze techniek gebruik maakt om mensen minder brilafhankelijk te maken. Hij geeft ook trainingscursussen om de laatste types multifocale intra-oculaire lenzen te leren implanten aan collega's in binnen- en buitenland.