info@ooginstituut.be +32 53 21 68 39
Bent u een geschikte kandidaat?

"lk had het veel vroeger moeten laten doen" is de meest gehoorde reactie na oogchirurgie voor een brilvrij leven.

Oogchirurgie voor een brilvrij leven is mogelijk in meer dan 95% van onze patiënten. Type van de procedure hangt af van:

  • Leeftijd (minimum 18 jaar)
  • Stabiliteit van de afwijking
  • Type oogafwijking
  • Resultaat van de oogmetingen

Op deze wijze wordt nagegaan of u een goede kandidaat bent voor oogchirurgie en of dit bij u op een veilige manier kan uitgevoerd worden.

Ooginstituut bezit de technologie, chirurgische vaardigheden en ervaring om zelfs complexe en hoge brilafwijkingen weg te werken. Meer dan 30 miljoen mensen wereldwijd werden behandeld met oogchirurgie voor een brilvrij leven. Ooginstituut behandelde reeds duizenden patiënten voor een leven zonder bril.

Hedendaagse oogchirurgie is veilig, doch in de geneeskunde kan nooit 100% resultaatsgarantie gegeven worden. Via een grondig vooronderzoek met verschillende oogscans kunnen we nakijken of u een geschikte kandidaat bent. Het vooronderzoek duurt 1 uur en druppels worden gebruikt waardoor het zicht de eerste uren nadien wat waziger is.