info@ooginstituut.be +32 53 21 68 39
Laserbehandeling

Excimerlaser

Excimerlaser of laserbehandeling aan het oppervlak

Het hoornvlies of cornea is het heldere vlies dat voor de iris (gekleurd deel van het oog) ligt. De laserchirurgie bestaat hierin dat door een computergestuurde laser met argon-fluoride gas microscopisch kleine deeltjes van het hoornvlies worden weggenomen zodat op deze wijze een andere vorm aan het hoornvlies kan worden gegeven met als gevolg een vermindering van de correctie. Daar de gehele procedure gestuurd wordt door gegevens die vooraf in de computer zijn ingebracht is deze behandeling veilig te noemen en is de kans uiterst gering dat de laser te diep zou behandelen.

Tijdens de procedure, die doorgaans enkele seconden duurt, dient de patiënt een licht te fixeren teneinde een goede centrage te krijgen van het behandelde oppervlak. Natuurlijk zal de chirurg ook de behandeling via de microscoop volgen zodat bij plotse oogbeweging de procedure even kan gestaakt worden. Verder volgt de laser ook de oogbewegingen van de patiënt. De gehele operatie gebeurt onder locale verdoving met druppels en onder de operatiemicroscoop. We noemen het dan ook microchirurgie. Na de behandeling kan de patiënt naar huis toe gaan. Natuurlijk zullen er controles moeten gebeuren om het effect van de chirurgie na te gaan en ten einde enige infectie uit te sluiten.

Het doel van de operatie is dat na de ingreep geen brilcorrectie meer nodig is. Hoewel nooit 100% garantie kan gegeven worden, wordt wel gepoogd een resultaat te bereiken waarmee geen brilcorrectie meer nodig is, en in alle gevallen een duidelijke vermindering te krijgen van uw huidige brilcorrectie.

Epi-lasik / Lasek

EPI-LASIK of LASEK is een veilige methode die op vrijwel ieder oog kan worden toegepast, ongeacht de dikte van het hoornvlies. Voorafgaand aan de behandeling wordt uw oog eerst met druppels verdoofd, zodat u niets van de ingreep voelt. De laser brengt uw oog in de juiste vorm: het "verdampen" van kleine hoeveelheden weefsel zorgt ervoor dat het hoornvlies vlakker wordt bij bijziende ogen en iets boller bij verziende ogen.  Het flapje zuigt zichzelf direct vast aan het oog waardoor hechtingen niet nodig zijn. De arts plaatst een zachte contactlens om het oog te beschermen. Binnen enkele dagen vormt zich een nieuw epitheellaagje  en verbetert het zicht geleidelijk. Gedurende die periode treedt er oogirritatie op en herstelt het zicht trager.

All-Laser Lasik

De laatste nieuwe evolutie binnen het LASIK gebeuren is de all-laser LASIK.

Deze behandeling wordt ook omschreven "bladeless" LASIK (LASIK zonder mes). Bij de standaard LASIK techniek wordt immers het hoornvliesflapje gemaakt op een mechanische wijze met behulp van een mesje en een motorisch aangedreven microkeratoom.

Bij all-laser LASlK wordt die flap echter gemaakt met behulp van een femtosecond laser via fotodisruptie. Hierdoor wordt de LASIK procedure nog veiliger. Er zijn nog minder risico's op complicaties tijdens de ingreep en de flapjes zijn nog dunner met een hogere voorspelbaarheid in de flapdikte. Dit geeft op termijn meer kans op een grotere stabliteit van het hoornvlies.

De all-laser LASIK laser werkt via het principe van fotodisruptie: door middel van infrarood laser- energie wordt een nauwgezet patroon van kleine, overlappende ruimtes juist onder de hoornvlies-oppervlakte gecreëerd. De laser opereert aan extreem hoge snelheden: impulsen van 1 quadriljoenste van een seconde of 1 femtoseconde.

Deze nauwkeurig gerichte laserimpulsen splitsen elke femtoseconde het hoornvliesmateriaal op moleculair niveau, zonder overdracht van hitte of impact op de omliggende weefsels. Door duizenden van deze impulsen naast elkaar te plaatsen, terwijl de laser heen en weer beweegt over het oog, wordt een volledige flap gemaakt binnen in het hoornvlies. Nadat de flap gecreëerd is, tilt de chirurg de flap op met een daartoe ontworpen instrument. Vervolgens wordt de excimer laser gebruikt om het hoornvlies te herslijpen en de refractieve afwijking te corrigeren. Uiteindelijk legt de chirurg de flap weer op zijn plaats.

 

 

Voordelen All-Laser Lasik

 1. Veiliger
 • Beperkter risico op flapproblemen zoals een ‘button-hole‘ of een te kleine of onvolledige incisie, die, wanneer ze zich voordoen, met de mechanische microkeratoom een uitstel van de behandeling van 3 maanden met zich meebrengen.
 • Het snijden met de femtosecond laser kan indien nodig onmiddellijk hernomen en aangepast worden.
 • Uitschakeling van frequent voorkomende problemen met het epitheel na de leeftijd van 40 jaar bij mechanische gemaakte flappen.
 • Een grotere behandelingsoppervlakte en dus een beperking van de neveneffecten in vergelijking met de rnicromechanische snede, zelfs als de diameter kleiner is.
 • Beperkter risico op ontstekingen en infecties.
 • Een kleiner risico op plooitjes en verschuivingen in de flap.
 • Een grotere stabiliteit van het resultaat.
 • Een lager aantal herbehandelingen

 

Dunnere flaps

De flap is zo dun en zo goed gesneden dat ze zo goed als geen astigmatisme-inducerende effecten en significante aberraties met zich meebrengt. Dunne flaps laten toe meer stromaal weefselbed over te houden. Dit geeft meer waarborg op stabiliteit van het hoornvlies op lange termijn en laat toe grotere afwijkingen te corrigeren.

 

Betere voorspelbaarheid van de kwaliteit

De chirurg kent vooraf met meer zekerheid de vorm, dikte, afmetingen en hoedanigheden van de flap, dit in tegenstelling tot de flap die door een keratoom wordt gesneden, waarbij de chirurg pas achteraf weet hoe de flap eruitziet. In recente studies heeft men een gemiddelde flapdikte met de femtosecond laser verkregen van 111 micron met een standaard deviatie van maar 11 micron! Het resultaat van deze femtosecond laserbehandeling geeft dus een gladde, homogene, regelmatige en zeer voorspelbare flap.

 

Andere

 • Het systeem is onafhankelijk van de afmetingen van de oogbol.
 • Snellere genezing en herstel van het zicht.
 • Uitstekende visuele resultaten.
 • ln tegenstelling tot de gebruikelijke mechanische microkeratoom gebruikt de femtosecond laser een zuigring met een lager vacuumgehalte. Dit betekent dat er minder druk op het oog wordt uitgeoefend tijdens de ingreep.
 • Het gebruik van de femtosecond laser geeft aanleiding tot een groter aantal indicaties voor LASIK ingrepen.

 

Laserbehandeling op maat van de patiënt

Recent werd een nieuw type laser aangeschaft (Allegretto/Wavelight) waarbij zelfs kleine oogbewegingen gevolgd worden door het laserapparaat en tevens gelaserd wordt met een scanning spotgrootte van 1 mm waarbij nog nauwkeuriger kan gewerkt worden.

Verder kan deze nieuwe laser verbonden worden met een speciale oogmeter (wavefront analysis aberrometer) om kleine afwijkingen van het gezichtsvermogen te verbeteren in moeilijke gevallen, zodat theoretisch een soort "arendszicht" met zicht van beter dan 10/10 mogelijk zou zijn en vermindering van bijwerkingen zoals strooilicht.

Ook is het steeds mogelijk dat een tweede of uitzonderlijk een derde behandeling nodig is voor optimalisatie van het resultaat.

Voor - en nazorg

Hierna volgen enkele richtlijnen alsook de beschrijving van de LASlK-procedure. Lees deze aandachtig vooral zodat u, de patiënt, goed voorbereid bent en zich rustiger voelt.

Pre-operatief

 1. Oogmake-up dient drie dagen voor de behandeling verwijderd te worden teneinde geen partikels te zien onder de sterke vergroting van de operatiemicrosooop. Dit is de reden waarom ik dit vraag. Zachte contactlenzen worden 5 dagen preoperatief uitgelaten, harde of half-harde contactlenzen dienen tenminste 2 weken vooraf uitgelaten te worden.
 2. Wees vergezeld van een begeleider die u daarna naar huis kan brengen.
 3. U neemt plaats in de wachtkamer, waar u zal afgehaald worden door de assistente.
 4. Na een kort gesprek over de procedure zal u een pilletje gegeven worden teneinde u meer
  ontspannen te voelen. U kunt rustig een van de magazines doorbladeren terwijl de werking van dit pilletje intreedt. Gebruik de dag van de procedure liefst geen koffie en draag geen juwelen.
 5. U wordt binnen geleid in het laserlokaal. Een muts voor op het hoofd en schoentjes worden u aangereikt. U neemt plaats op de lasertafel terwijl de dokter de nodige voorbereidingen treft. Verdovingsdruppels worden in het oog toegediend.
 6. Het oog en de huid worden rondom steriel gemaakt. Een klein doekje wordt rondom het oog geplaatst. De wimpers van het oog worden met behulp van klevers uit de weg gehouden.
 7. Verdere verdovingsdruppels worden toegediend, waarna een klein instrument tussen de oogleden wordt gebracht om het oog mooi open te houden gedurende de procedure. Dit is niet pijnlijk. Probeer niet te knijpen met de oogleden.
 8. Het oog wordt gespoeld en daarna droog gemaakt.
 9. De zuigring wordt op het oog geplaatst. Terwijl de zuigkracht wordt vermeerderd, kan het zicht wat waziger worden. Dit is geheel normaal en niet pijnlijk. Blijf rustig ontspannen. De laser komt voor het oog en maakt het flapje, waardoor het zicht belemmerd wordt. Dit is geheel normaal. Dit duurt +/- 20 seconden.
 10. Na het flapje gemaakt te hebben wordt de zuigring verwijderd en brengt de lasertafel u onder een tweede laser (de excimerlaser). Het flapje wordt omgeplooid. Nu kan de refractieve laserprocedure beginnen voor het wegwerken van de bril.
 11. De laser maakt een tikkend geluid naarmate de kleine moleculen van het hoornvlies verdampt worden. Dit moet u niet verontrusten. De laserbehandeling duurt doorgaans slechts enkele seconden en minder dan een halve minuut, afhankelijk van de hoeveelheid hoornvlies dat moet vervormd worden. Het is heel belangrijk teneinde een zo goed mogelijk resultaat te bekomen, dat u tijdens de laserprocedure zo goed mogelijk in het groene lichtje kijkt. Zo zorgt U zelf voor een goede behandeling. Natuurlijk volgt de dokter de behandeling nauwgezet via een microscoop. Indien U een oogbeweging maakt, wordt de laser onmiddellijk gestopt en gewacht totdat u terug het licht fixeert. Verder volgt de laser zelfs uw oogbewegingen via de eyetracker, een 2de laser die uw oogbewegingen 500x/seconde controleert en corrigeert. De laserprocedure is volledig pijnloos.
 12. Na de laserbehandeling wordt het hoornvliesflapje terug op zijn plaats gebracht en gespoeld. Nu zal wat tijd gegeven worden om het flapje te laten drogen en zichzelf weer spontaan vast te hechten op zijn natuurlijke plaats.
 13. Er worden druppels in het oog gebracht en het instrument om de oogleden open te houden wordt verwijderd. U kunt nu naar huis gaan. Postoperatief is er doorgaans geen pijn. Het oog mag wat irriteren de eerste uren na de behandeling. De volgende dag komt u op controle in het Ooginstituut. Intussen wordt het oog afgedekt zodat u niet toevallig in het oog wrijft gedurende de periode dadelijk na de behandeling.

 

 

Post-operatief

 1. De eerste dag dient u Tobradex te druppelen om 14h00, 18h00 en bij slapen gaan. De beschermbril wordt de eerste dag en nacht gedragen. Wees voorzichtig bij het druppelen het oog niet aan te raken met je vingers of het druppelflesje.
 2. Postoperatief dient Tobradex Collyr 4x/dag ingedruppeld te worden gedurende 1 week en kunsttranen 4x/dag tot het flesje leeg is. Geleidelijk zal het zicht verbeteren om te stabiliseren na 1 maand. De kwaliteit van het zicht kan nog verbeteren tot 6 maand na de behandeling. Bij mensen met droge ogen of vlugge irritatie van de ogen, kan een kunsttraan ingebracht worden.
 • !! Vermijd sterk wrijven in de ogen gedurende 1 maand !!
 • !! Geen oogmake-up gedurende 1 week !!
 • !! Niet zwemmen gedurende 2 weken !!
 • !! Bij druppelen, vermijdt het oog aan te raken met het flesje of de vingers !! Druk vooral niet tegen het flapje. Trek zachtjes het onderste ooglid naar beneden, terwijl u naar boven kijkt. Dan druppelt u op de binnenkant van uw ooglid, waarna u het oog zachtjes sluit.
 • !! Dr. Sallet is telefonisch bereikbaar bij enige problemen op +32 53 21 68 39 of via e-mail dr.sallet@aalst.ooginstituut.be !!
 • Kom onmiddellijk indien enige ernstige visusverandering ondervonden worden.