info@ooginstituut.be +32 53 21 68 39
Diabetes

Diabetes

Bij diabetes worden de kleine bloedvaatjes in het netvlies of de retina aangetast. Men spreekt hierbij dan van "diabetische retinopathie".

In een eerste fase beginnen de kleine haarvaatjes te lekken, waardoor er vocht sijpelt in het netvlies. Hierbij ontstaan er zogenaamde "micro-aneurysmata" of bolvormige uitzettingen van de haarvaatjes. Indien het vocht zich gaat opstapelen in het centrum van het oog , de zogenaamde gele vlek of macula, heeft dit een waziger zicht als gevolg. Men spreekt in dit geval van maculair oedeem. In dit geval kan laserbehandeling aangewezen zijn , of indien het maculair oedeem te uitgebreid is zal eerder een behandeling met inspuitingen in het oog aangewezen zijn om het vocht op die manier te laten wegtrekken.

In een volgend stadium slibben de kleine bloedvaatjes dicht en ontstaat er zuurstoftekort in grote delen van het netvlies. In dit geval spreekt men van proliferatieve diabetische retinopathie. Hierbij onstaat een wildgroei van nieuwe bloedvaatjes over het netvlies en in het glasvocht (een gelei-achtige structuur die de binnenholte van het oog opvult), die echter zeer fragiel en van slechte kwaliteit zijn en dus gemakkelijk kunnen gaan bloeden waardoor het zicht plots kan wegvallen. Deze vorm is de meest gevorderde vorm van diabetische retinopathie en vraagt een snelle en intensieve vorm van laserbehandeling.

Symptomen

Bij maculair oedeem zal men waziger zicht opmerken.

Bij ernstige bloedingen in het stadium van de proliferatieve diabetische retinopathie zal men eerder plots zwevende stipjes, vlokken of grotere wolken opmerken.

Vaak zijn er geen symptomen of klachten. Daarom is het belangrijk om een jaarlijks oogonderzoek te laten uitvoeren en niet te wachten tot de klachten optreden.

Onderzoeken

Naast een basis oogcontrole (met inbegrip van gezichtsscherptemeting, spleetlamponderzoek en oogdrukmeting) wordt ook een spiegeling van het netvlies uitgevoerd. Meestal worden hiervoor vooraf druppels in de ogen gedruppeld om de pupil te gaan verwijden of dilateren. Het netvlies wordt onderzocht met een vergrotende lens. Het zicht zal door de pupilverwijding nog enkele uren wazig blijven. Het is dan ook aan te raden om zelf niet met de auto te rijden nadien.

Indien bij dit onderzoek letsels worden gezien waarvan men vermoedt dat een behandeling zal aangewezen zijn zal bijkomend een fluorescentie angiografie worden uitgevoerd. Tijdens dit onderzoek wordt een kleurstof (fluoresceïne) in de arm ingespoten en worden aansluitend foto’s genomen van het netvlies en de bloedvaten. Op die manier worden lekkende bloedvaatjes of wildgroei van bloedvaatjes door zuurstoftekort opgespoord en kan een meer gerichte behandeling worden gepland.
Indien er vermoeden is van maculair oedeem zal ook een OCT (Optical Coherence Tomography) worden uitgevoerd. Dit is een scanner van het netvlies die een zeer goede weergave geeft van de dikte van het netvlies en eventuele vochtopstapeling. Na behandeling met medicatie of laser, wordt vaak via de OCT opgevolgd of er nog verdere behandeling nodig is.

Dit onderzoek is noodzakelijk voor een goede opvolging van maculair oedeem, doch wordt nog steeds niet terugbetaald in België. In het Ooginstituut moet u daarom 50 euro betalen voor dit onderzoek. Wanneer u hem vaker dan 4x per jaar nodig heeft, wordt vanaf het 5de onderzoek geen 50 euro meer aangerekend.

Behandelingen

In geval van maculair oedeem waarbij de zone met vochtopstapeling niet te uitgebreid is kan een fokale laserbehandeling worden uitgevoerd. Deze vorm van laserbehandeling is pijnloos en heeft als bedoeling te lekkende bloedvaatjes rechtstreeks te behandelen.

Indien het maculair oedeem meer uitgespreid of diffuus is, is een behandeling met inspuitingen in het oog eerder aangewezen. Hierbij wordt een product ingespoten dat inwerkt op de groeifactoren die actief zijn bij het ziekteproces (anti-VEGF).  Deze inspuitingen moeten wel regelmatig (om de 6 tot 8 weken) worden herhaald gedurende een bepaalde periode. Wanneer dit product niet voldoende blijkt, kunnen ook steroiden worden ingespoten.

In geval van proliferatieve diabetische retinopathie is een panretinale laserbehandeling aangewezen. Hierbij wordt het ganse oppervlak van het netvlies behandeld om op die manier het zuurstoftekort weg te nemen en de nieuwvaatvorming te doen verdwijnen. Deze behandeling spreidt zich uit over een 4-tal behandelingssessies. Hierbij kan wel enige pijn of een stekend gevoel worden ervaren tijdens de behandeling.

Tenslotte is een goede regeling van de bloedsuikerspiegel , de bloeddruk en de cholesterol uitermate belangrijk in het verdere verloop van het ziekteproces van de diabetische retinopathie!