info@ooginstituut.be +32 53 21 68 39
Cataract

Wat is cataract?

Cataract is een verouderingsverschijnsel van de lens en de meest voorkomende oorzaak van behandelbare slechtziendheid boven de leeftijd van 50 jaar, hoewel het ook op jongere leeftijd kan voorkomen. Cataract, wat soms "het groeien van een vliesje over het oog" genoemd wordt, is in feite een troebel worden van de lens met als gevolg vermindering in gezichtsscherpte en wazig zicht. De lens is in normale omstandigheden glashelder doch door veranderingen in de structuur vermindert de helderheid en ontstaat mistig, wazig zicht. In bepaalde vormen van cataract is dit meer uitgesproken in fel zonlicht. In de beginstadia kan cataract soms verholpen worden met een bril of kan men dit ervaren als "beter" zicht bij aflaten van de bril. De diagnose zal via een degelijk oogonderzoek gemakkelijk gesteld worden, waarbij tevens andere mogelijke oorzaken zullen uitgesloten worden.

Momenteel bestaat geen medisch doeltreffende vorm van behandeling en kan enkel via een heelkundige ingreep de toestand verholpen worden. lndien cataract niet geopereerd wordt, zal geleidelijk het zicht verder verminderen, zelfs met mogelijke blindheid tot gevolg. Bij de chirurgische techniek, die momenteel zeer goede resultaten geeft, wordt de cataractueuse lens verwijderd, waarna een kunstlens in de kapselzak wordt gebracht om het zicht te herstellen.

In het Ooginstituut wordt gebruik gemaakt van accomodatieve en multifocale inplantlenzen voor correctie van leesbrillen. Ook astigmatisme kan momenteel terzelfdertijd behandeld worden met astigmate incisies en torische implantlenzen.

Download hier de folder

De Operatie

Voor de operatie

Voor de operatie zal via een meting van de kromming van het hoornvlies en de ooglengte de sterkte van de kunstlens, die tijdens de operatie wordt ingebracht, bepaald worden. Het oog wordt in kaart gebracht om astigmatisme en eventuele nood voor astigmate kunstlenzen na te gaan.

Tijdens de operatie

Verdoving
Momenteel wordt de ingreep in Ooginstituut of ziekenhuis bijna altijd onder druppelverdoving uitgevoerd. Gezien de ingreep ongeveer 10 minuten duurt, wordt deze laatste nieuwe verdoving enkel met druppels toegepast. Op deze wijze dient geen inspuiting rond het oog toegebracht te worden.
Chirurgie
De chirurgische techniek, die momenteel in ooginstituut wordt toegepast bestaat hierin dat de lens verwijderd wordt via een kleine insnede van 2 mm. waardoor het mogelijk is de lens op te zuigen (= phaco-emulsificatie). Hierna wordt een plooibare kunstlensje in het lenszakje geplaatst. Door deze kleine insnede is het mogelijk te werken zonder plaatsen van draadjes daar de wonde zichzelf afsluit. Dit geeft een vlugge recuperatie van het zicht op enkele dagen of zelfs de dag na de operatie.

Heb je nog vragen of wil je meer info? Download hier de cataract folder

Na de operatie

Het geopereerde oog moet de eerste weken na de operatie nauwlettend verzorgd worden. Dit houdt in een regelmatig oogonderzoek (na 1 dag en na 1 maand). Ook zal U bepaalde oogdruppels moeten gebruiken ten einde de tijdelijke oogontsteking te onderdrukken. Het oog zal echter niet pijnlijk zijn. Bij fel zonlicht zal het dragen van een zonnebril U kunnen helpen, doch dit is niet verplicht. Ook is het aan te raden de eerste weken na de operatie geen zware arbeid te verrichten. Natuurlijk mag U het oog dadelijk na de operatie gebruiken.

Resultaten

Indien zou blijken dat voor een perfect zicht toch een correctie nodig zou zijn onder vorm van een bril, zal deze voorgeschreven worden ongeveer 1 maand na de operatie. Steeds is het mogelijk, indien u dit wenst, die brilcorrectie in een tweede tijd weg te werken met behulp van de excimerlaser. Indien u deze behandeling wenst, dient u dit met de oogarts te bespreken. Op deze wijze kunnen wij de meeste van onze patiënten een goede visus bezorgen zonder bril. Enkel een klein leesbrilletje is dan nog nodig. Elke oogoperatie houdt een risico in voor infecties of complicaties met mogelijke visusdaling tot gevolg. Cataractoperatie is echter de meest uitgevoerde operatie ter wereld gezien de zeer goede resultaten. Door middel van deze operatie is het mogelijk om elk jaar opnieuw vele mensen gelukkig te maken en een goed zicht te bezorgen. Momenteel zijn de meeste van onze patiënten na de operatie brilvrij voor ver. Mensen die gekozen hebben voor een bifocale of accomodatieve lens hebben meestal ook geen bril voor nabij nodig, en zijn dus meer brilonafhankelijk.

Nazorg

 • Verwittig onmiddellijk indien oog sterk rood wordt, pijnlijk is en het zicht vermindert.
 • Vermijd sterk wrijven in het oog gedrurende 1 week.
 • Oogdruppels indruppelen om ontsteking en besmetting tegen te gaan.
 • Oogdruppels zoals werden voorgeschreven.
  3 weken: 3x per dag 2 verschillende soorten druppels toedienen.

Pas op dat niet accidenteel tegen het oog gestoten wordt bij het druppelen! Oogdruppels zullen ongeveer 4 weken noodzakelijk zijn.

De bril zal, indien nodig, aangepast worden 1 maand na de operatie. Dan pas kan het definitief resultaat beoordeeld worden, alhoewel het steeds mogelijk blijft dat het zicht iets verandert nadien. Indien het zicht beter is zonder bril, kan deze afgelaten worden.

 • Wat mag wel
  De patiënt mag met het geopereerde oog dadelijk lezen en tv kijken. Ook normaal huishoudelijk werk en buiten komen mag vanaf de eerste dag. De eerste 2 weken dient zware arbeid vermeden te worden. Men mag zich echter dadelijk bukken.
 • Ooghygiene
  De oogleden moeten dagelijks schoongemaakt worden (dit mag met gewoon water). Er moet opgelet worden dat tijdens het schoonmaken niet hard op het oog geduwd wordt.
 • Bescherming
  Bij het buiten komen kan de patiënt het oog tegen koude of zonlicht beschermen met een zonnebril. Indien mogelijk mag u terug uw vertebril dragen.
 • Regelmatig zult u bij de oogarts op controle moeten komen:
  1. om besmetting uit te sluiten: de dag nadien en in de eerste week
  2. om een eventuele bril aan te passen: controle na vier weken

Soorten implantlenzen

Monofocale lenzen

Monofocale lenzen geven een helder zicht voor veraf, maar kunnen het zicht voor nabij niet herstellen. Een leesbrilletje is nodig. Deze lens wordt volledig terugbetaald door het ziekenfonds.

Torische lenzen

Een derde van de patiënten vertoont astigmatisme. Bij hen is het hoornvlies (=cornea) niet mooi rond, maar eerder ovaal met een onzuiver beeld voor ver en dicht tot gevolg. Om dit te verbeteren, kunnen speciale implantlenzen gebruikt worden die het astigmatisme corrigeren. Men spreekt van torische lenzen of lenzen met een cylinder. Voor de opmeting van deze lenzen en de berekening van het astigmatisme wordt een extra ereloon aangerekend, dat niet terugbetaald wordt door het ziekenfonds. De lenzen zelf worden wel terug betaald door het ziekenfonds (vanaf 1.5D astigmatisme).

Trifocale lenzen

Deze lens kan zowel het zicht voor ver, middenafstanden corrigeren. Meer dan 98% van patiënten hebben een goed zicht voor veraf en 95% kan de krant lezen zonder bril. Zoals bij elke chirurgische procedure is er geen 100% resultaatsgarantie. Een mogelijk nadeel van dit lenstype is dat bij schemer enige vorm
van halo’s en strooilicht kan optreden. Tot op heden werd dit door vele patiënten opgemerkt, doch als weinig hinderend ervaren. Verder dient voor nabij zicht de tekst doorgaans iets dichter gehouden te worden op circa 30 cm en kan het zicht op middenafstand (circa 50cm) iets minder zijn. Daarom is bij sommige patiënten nog een kleine computerbril nodig. In een aantal gevallen is er een lichte vermindering van contrast in de verte. Dit is inherent aan het design van de lens om een focus voor
ver en dicht te creëren. Dit lenstype wordt niet terugbetaald door het ziekenfonds.

Cataract Lasersuite

Het Ooginstituut Aalst beschikt over de nieuwste technologie om met nog grotere precisie en veiligheid cataractoperaties uit te voeren. Dit is de eerste unit in de Benelux.

Aan het begin van de procedure wordt een foto genomen van uw ogen met het Verion© toestel. Deze foto laat de chirurg toe een gepersonaliseerd behandelplan op te stellen dat uniek is voor elk oog. Dit behandelplan wordt doorgestuurd naar het lasertoestel dat op basis hiervan een aantal stappen van de operatie zal voorbereiden; alsook naar het cataracttoestel.

Voordelen voor u in vergelijking met de standaardprocedure (zonder laser):

 1. De perfecte positie en afmetingen van de incisies in het oog. De laser maakt het mogelijk dat alle sneden gebeuren zonder tussenkomst van een mes. Met een mes kunnen we niet de precisie garanderen die we met de laser bekomen.
 2. De optimale grootte, lokalisatie en cirkelvorm van de opening in het lenszakje. Deze parameters hebben een positieve invloed op de positie en stabiliteit van de implantlens, zeker op langere termijn.
 3. Nauwkeurige correctie van uw astigmatisme (zie verder).
 4. Daarenboven kan de cataractlaser de hardere lenskern verzachten. Hierdoor moet de chirurg minder energie gebruiken in het oog zelf om de lens te verbrijzelen en op te zuigen. Minder energie betekent minder ontsteking nadien.
 5. Minder manipulaties leiden tot grotere veiligheid en vluggere genezing.

Al deze stappen gebeuren door de cataractlaser ter voorbereiding op de operatie. De laser kan deze stappen uitvoeren op een veilige manier zonder instrumenten in het oog te moeten brengen. Dit laat de chirurg toe om nadien de lens te verwijderen met een minimum aan extra manipulaties en in een kortere operatietijd. Dit is veiliger voor de oogstructuren en zorgt ervoor dat het oog minder geïrriteerd is en sneller zal genezen na de operatie. Het lasersysteem maakt het ook mogelijk om operaties op gecompliceerde ogen veiliger uit te voeren.

 

Indien bij u astigmatisme gecorrigeerd dient te worden zal uw arts u dit meedelen. Onze nieuwe apparatuur laat toe astigmatisme te behandelen met grotere accuraatheid. Het gepersonaliseerd plan bepaalt of uw astigmatisme beter behandeld wordt met perifere laserincisies in het hoornvlies, met een astigmatische lens of met een combinatie van beide. Bij lichte vormen van astigmatisme kan de laser via perifere incisies in het hoornvlies het astigmatisme corrigeren. Zwaardere vormen van astigmatisme worden gecorrigeerd met een torische/astigmatische implantlens. Deze lenzen moeten volgens een bepaalde as geplaatst worden. Elke graad van decentrage of misplaatsing vermindert het cilindrisch effect van de lens. Zo geeft een misplaatsing van bv. 10° een afname in astigmatismecorrectie van 30%. Met behulp van de visualisatiesoftware en het gepersonaliseerde behandelplan kan tijdens de ingreep de exacte positie van de astigmatische implantlens bepaald worden.Door al de voordelen geeft deze techniek betere resultaten, zeker bij premium intra-oculaire lenzen zoals trifocale, dubbelzicht en astigmatische lenzen. Deze nieuwe apparatuur verhoogt de veiligheid en de precisie van onze oogoperatie om de standaard van onze resultaten naar een hoger niveau te tillen. De bedoeling is dat dit leidt tot een grotere patiëntentevredenheid en stabielere resultaten op lange termijn, zeker gezien de jongere leeftijd waarop patiënten momenteel geopereerd worden.

 

De opleg voor een behandeling met de cataractlaser wordt niet terugbetaald door het ziekenfonds.

 

 

Terugbetaling

Terugbetaling van de behandeling van cataract

Voor de ziekenfondsen en het RIZIV maakt het geen verschil of u voor een cataractbehandeling een beroep doet op een openbaar ziekenhuis (ASZ) of op een private oogkliniek zoals het OOGINSTITUUT.

Wanneer u een hospitalisatieverzekering heeft bij DKV, AG Fortis, Axa, Allianz, Bank van Breda, KBC of Ethias wordt een klassieke cataractbehandeling (inplanting van een monofocale lens) voor 100% terugbetaald.

U kan steeds met ons team contact opnemen indien u vragen hebt. (053/ 21 68 39)