Dr. Margot Claus

Oogarts

Dr. Margot Claus studeerde in 2012 af als arts aan de Universiteit Gent. Nadien specialiseerde zij in de oogheelkunde aan het Universitair Ziekenhuis Gent, ZNA Middelheim (Antwerpen) en AZ Sint-Jan Brugge.

Na haar erkenning als oogarts, legde zij zich verder toe op medische retina (o.a. maculaire aandoeningen, vasculaire pathologie waaronder diabetische retinopathie, netvlieslaser). Zij volgde een fellowship medische retina in het Oogziekenhuis Rotterdam.

Sinds 1 oktober 2018 is zij werkzaam in het Ooginstituut Aalst en in het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis campus Wetteren.

Diploma's

 • 2016
  • Master in de specialistische geneeskunde – afstudeerrichting oftalmologie, Universiteit Gent
 • 2015
  • International Council of Ophthalmology Clinical Sciences examen
 • Oktober 2012
  • Good Clinical Practice Qualification
 • 2012
  • Master of Medicine in de geneeskunde – afstudeerrichting ziekenhuisarts, Grote onderscheiding, Universiteit Gent

Presentaties

 • Poster congres European Society of Ophthalmology SOE 2015 (Nice, Frankrijk)
  Bilateral Serous Retinal Detachment in (Pre-)eclampsia and HELLP Syndrome.
  Claus M, Hoornaert K, Platteau E, Leroy BP, De Zaeytijd J. 
 • Pneumatic Release of Focal Vitreomacular Traction. Congres Ophthalmologia Belgica 2016
  ‘Best free paper’ price
 • 18-5-2017: “Oogproblemen bij diabetes”. HELA, Asse
 • 16-3-2018: “Hou diabetes in het oog”. Diabetesliga, Ninove

Opleiding

 • oktober 2016 - maart 2017
  • Fellowship Medische Retina, Het Oogziekenhuis, Rotterdam, Nederland
 • 2012 – 2016
  • Specialisatie Oogheelkunde, UZ Gent, ZNA Middelheim, AZ Sint-Jan Brugge
 • 2005 - 2012
  • Opleiding geneeskunde, geslaagd met grote onderscheiding, Universiteit Gent

Publicaties

Pneumatic release of focal vitreomacular traction.
Claus M, Feron E, Veckeneer M. Eye (Lond) 2017 Mar; 31(3):411-416.